• Nguyễn Thị Thường Xuân
  • 04/09/1986
  • Trung cấp
  • Công chức
  • Địa chính
  • 2007
  • UBND xã Ân Tường Tây
STT Tiêu Chí Đánh Giá Kết Quả
1Thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đối với công dân, tổ chức như thế nào?Không lịch sự: 0 Lượt
Thờ ơ, khó gần: 0 Lượt
Bình thường: 0 Lượt
Lịch sự, dễ gần, dễ hỏi: 0 Lượt
2Cách hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính của cán bộ, công chức như thế nào?Gây khó dễ nhưng không có lý do chính đáng: 0 Lượt
Không nhiệt tình, cứng nhắc: 0 Lượt
Bình thường: 0 Lượt
3Cán bộ, công chức giải quyết công việc có đúng như mong đợi của Ông/Bà hay không?Chưa đạt: 0 Lượt
Chấp nhận được: 0 Lượt
Như mong đợi: 0 Lượt
Trên cả mong đợi: 0 Lượt
4Đánh giá chung của Ông/Bà đối với cán bộ, công chức? Không hài lòng:0 lượt
Chấp nhận được:0 lượt
Hài lòng:0 lượt
Rất hài lòng:0 lượt

BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ NỘI VỤ BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 180 Tăng Bạt Hổ - Thành Phố Quy Nhơn - Bình Định
Điện thoại: 056.3812.655 - Fax: 056.3816.572 - Email: cchc@snv.binhdinh.gov.vn