ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC ĐƠN VỊ

(CỤC HẢI QUAN)


1. Ông/bà biết được thủ tục hành chính qua kênh thông tin nào sau đây?
2. Ông/bà cảm thấy như thế nào khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị?
3. Khi ông/bà nộp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận có thái độ giải quyết như thế nào?
4. Trong thời gian chờ đợi để được tiếp nhận giải quyết hồ sơ, ông/bà cảm nhận như thế nào?
5. Từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả, ông/bà đã đi lại với cơ quan giải quyết thủ tục hành chính mấy lần?
6. Khi ông/bà nộp lệ phí thì có được công chức giao biên lai thu tiền hay không?
7. Nếu có thực hiện chi thêm các khoản chi phí khác, ông/bà vui lòng cho biết lí do:
8. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của ông/bà có đúng như trong giấy biên nhận không?
9. Sau khi làm việc với cơ quan, đơn vị, ông/bà mong muốn thay đổi điều gì nhất ?
10. Ông/Bà vui lòng đánh giá mức độ hài lòng chung đối với kết quả giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị